Ideologisk Intelligens
Owner: Rafael
Types: Open, Approval, Invite
Access: Everybody
Created: 2013-02-12
Denna grupp kommer att arbeta för att uppmuntra diskussion om ideologier som passar med det framtida samhället.
There are no Groups available.