Vår hemsida www.gulliga.se var inte uppdaterat i den här perioden. Orsaken har varit Rafaels tidbrist för att uppdatera. Därför att engagemanget i stadsodlingen i hjulsta ekoodling och samtidigt demonstrationen för EKO-Järva projekt tar mycket kraft.

Våra sympatisörer vet att stadsodlingen i Hjulsta ekoodling har börjat med en ny fas. Vi kallar för ”gerilla odlingsfas”. Anledningen är att Blåvägen vägrar följa den ursprungliga muntliga överenskommelsen. Då bestämde vi att föreningen för DGF skulle stanna tills vi hittar ett bättre ställe. Föreningen har varit aktiv sökande av nya ställen t.ex i ”Hästa gård” och Sigtuna kommun, men vi har inte lyckats än. 

 Blåvägen för att försöka pressa oss att lämna platsen har kopplat bort vår elförsörjning, vilket saboterar säsongens aktiviteter och försäljning av ekogrönsaker. Som vi informerade tidigare är det föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen(DGF) och andra volontärer som driver Hjulsta ekoodling. Styrelsen i föreningen försöker förhandla med Ulla Maj(VD i Blåvägen) men om det inte ger ett resultat funderar vi på att ta striden med folkstöd.   

 Vi rekommenderar våra sympatisörer att handla de fina grönsakerna och stödja oss. Prisuppgifter och tider finns på hemsidan. Priserna är billigare än i andra affärer med ekologiska produkter. De detaljerade information kan läsas i hemsidan: hjulstaodling.gulliga.se

 Den andra engagemang av Rafael och andra aktivister från vår förening, som tog mycket kraft, var det som ”Grönt initiativ”(GI) har utfört en demonstration i ”Hästa gård” för EKO-Järva projekt. GI startade med 20-tal ungdomar sedan blev lite försvagad p.g.a. att ungdomarna troligen blev skrämd av Peab och Trafikkontorets (Stockholms Stads) antidemokratiska metoder. Men Rafael och andra sympatisörer har kämpat hårt och kommer att fortsätta kämpa för EKO-Järva projekt även i framtiden. Mer information kan man läsa i kampens hemsida: eko.raggi.se

 

Ny fas i kampen för stadsodling i ”Hästa gård”! 

Föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen(DGF) stödjer alla initiativ som handlar om att kämpa för ett mer hållbart samhälle. Senaste åren har vi varit engagerad mest inom stadsodling som har get oss kunskap och erfarenhet för att driva kampen vidare i en bredare front. Den här gången mitt i klimat-och Coronaris har vi mer anledning att kämpa. Och ungdomarna, med Greta Thunberg i spetsen, håller på att engagera sig mer i kampen. 

Just nu har, en grupp av aktivister där inkluderas Rafael, börjat en protestdemonstration med ett tält och vid sidan drivs en markockupation med  ”gerilla odling” . Odlingen kommer att bli  ett konst föremål på marken i ”Hästa gård” Järvafältet.

Vi utmanar alla våra medlemar och sympatisörer att stödja så aktiv som möjligt. Tältet ligger vid huvud byggnaden av ”Hästa gård”. Aktionen började den andra juni 2020. Och nu befinner sig i implementerings fasen. Snart bjuder vi på fika.

Kom gärna och hälsa på oss!

Här är den tillfälliga länken till mer information om aktionen:  http://eko.raggi.se/

Datum: lördagen den 29-februari-2020,

Tid: 13:30- 16:00

Plats: Husby träff- lilla rummet( nära T-Husby)

Hej mina gulliga medlemar och sympatisörer!  

Året som har gått har vi klarat oss bra med trots några problem och hinder så att vår förening kämpar vidare för ett rättvisare samhälle i harmoni med naturen.

Om man läser Nyheter i vår hemsida ( www.gulliga.se) kan man läsa många intressanta aktiviteter som har hänt under år 2019.


 Året började med svårigheter för föreningen p.g.a felaktigheter i vår kassörs deklaration till Skatteverket.  Vilket blev löst på tillfredställande sätt, så att vi har ett överskott på vår kassa på ca 8000 kr.

Markockupationen i Hästa gård som började juni-2018 fick vi pausa p.g.a. mindre engagemang och för att satsa mer på förhandlingar, som Damir föreslog, men hittills utan resultat.

Vi har drivit en lyckad odlingsverksamhet i Hjulsta ekoodling trots inbrott och andra hinder. Vi deltog i olika evenemang såsom odlingsfestival, Ortens odlarfest i Tensta; skördefester i vår odlingsplats i Hjulsta; deltagande på olika möten med organisationer; deltagande i protestaktioner för klimatet; med flera. Vår studiecirkelverksamhet i sammarbete med ABF blev också lyckad.

Men vi saknar fortfarande ett bra ställe att utveckla vår föreningsverksamhet. Men kampen, för att hitta ett bra ställe, kommer att fortsätta även i framtiden. Annars måste vi bli lite radikalare i kampen för klimatet, kanske.

Med gulliga hälsningar

Rafael 070-34 111 43

Ordförande

Under den här perioden har vi inte haft så många aktiviteter.

Mångkulturell Julfirande

Föreningen  för DGF sponsrat en mångkulturell Julfirande med veganskt julbord, solidariskt handverksbasar  och uppträdande! Evenemanget var i Hökarengen den 20 december 2019.

Deltagande i olika evenemang

Medlemmar i vår förening deltog i följande evenemang som arrangerades av MATLUST:

MatLust & Matverk Stockholm, 20 nov 2019. Plats: (Rafael Rocio)

Hur fungerar livsmedelskedjan vid en kris och allvarlig samhällsstörning? Den 11 december 2019 arrangerad av Länsstyrelsen Södermanlands län.(Rafael)

Konferensen "Matsystem i förändring: ny teknik eller beteendeförändringar?"
Torsdagen den 30 januari. Plats: MatLust / KTH Södertälje Science Park, Södertälje.(Anita och Rafael deltog som utställare för DGF)

Ny rapport: Små gröna blad - Inomhusodling ur ett hållbarhetsperspektiv, 20 feb 2020
plats: KTH/Stockholm. (Rafael via live sändning)

 

 

DGF:s  extra Årsmöte 2018

Kallelse är skickades till medlemmar och sympatisörer

Platsen: är hyresgästföreningen som ligger i Hjulsta backar 29, vid tvättstugan Hjulsta.(ca. 200 m från T-Hjulsta. Se kartan nere)

Datumet: är lördagen den 07 december 2019 från kl:15 till 21

Första delen av mötet: Vid kl 16 tiden går vi igenom följande punkter som en komplettering (del 2) av vårt Årsmöte för 2018 i somras:

-Vi kommer att informera om och godkänna den ekonomiska redovisningen för 2018.

-Ansvarsfrihet för styrelsemedlemmar för året 2018

- Vi kommer att informera om vad hände med vår verksamhetsplan för 2019.

-Övriga punkter enligt medlemmarnas önskemål

- Datumet för Årsmötet för 2019.

Vi kommer att publicera våra dokument via vår hemsida(www.gulliga.se) eller ni får via e-post snart. Vi tar med oss också några kopior till årsmötet.

 Andra delen av mötet: En fest för att fira våra medlemmars födelsedagar (Rafael, Anita, Victor) med mat, dryck, bakverk, live musik och ev. överraskningar.

Du som vill ha rösträtt, men inte blivit medlem än under 2019, kan betala avgiften senast den 06 december 100 kr via 3 sätt:

Swish till DGF Nr. 1231167832, till plusgiro: 66 49 66-9 eller bankgiro: 156-7304.

 

Kamp för klimatet

Vår förening deltar kontinuerligt i manifestationer som rör klimatförändringarna. Alla uppmanas att komma till Rinkeby torg 6 december kl 12  och delta i Fridays For Future (FFF)  skolstrejk! Vår förening kommer att delta med två banderoler och flygblad som handlar om stadsodling och klimat.

Lyckad försäljning av grönsaker

Vi sålde grönsaker i Hjulsta varje helg och de flesta vardagar mellan 16–20. Tre viktiga event var Koloniträdgårdsfest i Tensta, ”Pachamanca” i Hjulsta och Det gror i betongens skördefest i Rinkeby

 

Föreningen har tagit viktiga kontakter inför odlingssäsongen 2020

Den 12 november 2019 deltog vår förening i ett evenemang som heter ”Hållbarhet i Sigtuna Kommun” där vi fick sympatier och kontakter för att söka mark för vår odlingsverksamhet i framtiden i Märsta område. Evenemanget arrangerades av naturskyddsföreningen.

Möte med Abdo Goriya på Stockholms stad 26 november 2019. Anita och Rafael presenterade föreningens vision. Abdo hade redan fått vårt medborgarförslag samt lite andra texter från Rafael. Han verkade mycket positiv till våra tankegångar och lovade att förmedla kontakt med Johan Herrman på Rinkeby-Kista. Han nämnde även att han varit i kontakt med en grupp agronomer i Södertälje. Han tipsade oss om att kontakta Erik på Companion och boka en träff. Erik har mobilnummer 0707264804.

Möte på Companion 3 december 2019. Sandra, Anita och Rafael träffade Eric Edung, företagsrådgivare och affärsutvecklare, och diskuterade våra möjligheter att komma igång med 2 hektars ekoodling på Järvafältet /alternativ Sigtuna kommun. Erik strukturerade upp vad vi måste tänka på bla att odlingsdelen bör ge så stor inkomst som möjligt därför att idag är det mer osäkert än tidigare att helt bygga verksamhet på att ta emot folk från arbetsförmedlingen.