SVEA HOVRÄTTS BESLUT (2014-02- 14) Aktbilaga 5   Mål nr ÖÄ 1171-14

Överklagande och begäran om inhibition alternativt återförvisande

 

Jag vill överklaga den här gången inte med argument som passar bara inom ramarna för nuvarande lagar eller regler som styr kontraktsfrågor för mark i Stockholms kommun. Stockholms stad (genom exploateringskontoret och Naturskog AB) har redan jämnat den infrastruktur som tillhörde vår verksamhet med marken. Jag undrar bara om deras sätt att utradera oss hör till ett demokratiskt samhällssystem. De har inte besvarat våra initiativ till dialog och inte ens ställt upp för en offentlig debatt omkring ”Akalla ekoodlings framtid” i Tenstakonsthallen i samband med ett öppet evenemang i slutet av år 2013. Jag vill skapa en teoretisk debatt som kan leda till ett nytt prejudikat i rättväsendet som passar nutida föränderliga värld som är hotad av olika kriser. Jag hänvisar också till vad jag tidigare anfört i underinstanserna, avseende huvudfrågan och frågan om inhibition.

 

Om man inte diskuterar öppet och på ett demokratiskt sätt ett alternativ som Permakultur, som kan bli samhällets framtida räddning, stoppar man utvecklingen av en social resiliens för samhället. Som Peter Rydberg MP har skrivit i DN och där påstått; Att ha lokalt producerad matsäkerhet kan vara viktigare än att skaffa moderna vapen för att försvara samhället, med tanke på att ca 80% av den mat som Sverige behöver är importerade och den akuta klimatkrisen som blir mer och mer hotande såväl i Sverige som globalt. Om Permakultur som passar i Hästa gård har jag utvecklat även i en vision som kunde diskuteras. (Se bilaga 1)

 

Jag har blivit behandlad av tjänstemän som en brottsling trots att jag har bara försökt agera i enlighet med klimatdebatten och behovet av omställning i dagens samhälle. Detta bemötande är obegripligt med tanke på att det finns så mycket vetenskaplig information om dessa frågor. Tjänstemän som tillämpar regler bokstavligt, i denna situation som är en nödsituation, kan bli en fara och skadliga för samhällets framtid. De ser träden men inte skogen. De har nonchalerat alla positiva effekter av vår verksamhet och alla investeringar och ansträngningar som inneburit utvecklingen och vinster respektive kostnadsminskningar för samhället.  Detta förklarade jag i det tidigare överklagandet.

 

Ett samhälle som är inte tolerant mot andra kulturer kan inte kalla sig för öppet samhälle. Jag har genom mitt indianska sätt att tänka och leva plus min akademiska bakgrund, på ”Akalla ekoodling”, börjat utveckla ett alternativ som är hållbart socialt, ekonomiskt och ekologiskt. Vi kan inte å ena sidan uppmuntra och gilla, t. ex genom massmedia, de unga centerpartisternas eller andra svenskarnas ”gerilla”-odling och å andra sidan kriminalisera en indianskt inspirerad ”gerilla” -odling. Vilket är uppenbart när kronofogdemyndigheten har avvecklat ”Akalla ekoodling” redan, trots en legitim verksamhet med folkstöd bara för att vi saknade kontrakt och trots att frågan om inhibition inte var slutligt prövad.

 

Jag påstår att vi lever ett paradigmskifte vilket betyder att vi upplever en konflikt mellan det gamla och det nya. Alltså; representanter för det gamla industrisamhället vägrar acceptera nya omställningsalternativ för det postindustriella samhället. Ska samhället kollapsa först som i den gamla Sovjetstaten för att vi ska inse behovet av nya alternativ som passar i det kommande paradigmet? Enligt mina studier kan ett paradigmskifte ske antingen fredligt genom reformer eller genom revolutioner. Hur tror ni ungdomarna som bor omkring Järvafältet och har protesterat genom kravaller mot polisens maktmissbruk i mars 2013, känner sig när kronofogden ordnar avhysning av ett fredligt och fungerande reformalternativ för samhället? Det är inte konstigt att det spekuleras om en möjlighet (eller risk?) för en världsrevolution omkring 2020. Ni får bestämma om ni erbjuder den fredliga eller den icke-fredliga vägen för ungdomarna som t.ex. redan var odlare och/eller deltagit som volontärer i vår odlingsverksamhet.

 

Jag vill också påminna er att folkrörelser såsom arbetarörelsen i Sverige har inte lyckats utan att ha varit helt ostörda för att bli en del av det etablerade demokratiska samhället. Men de vågade kämpa, trots dödsoffer t.ex. i Ådalen 1931, för sin sak. Just nu vårt odlingsprojekt har börjat som en del av miljöfolkrörelsen för omställning i samhället med Studiefrämjandet i spetsen. Vår föreningsverksamhet som är en del av folkrörelsen har behandlats precis som ett vanligt företag eller liknande som är ute efter bara ekonomisk vinst. Folkrörelser kommer att fortsätta genom folkbildningen att uppmuntra lärandet och det kritiska tänkandet.

 

Tjänstemän som förkastar hållbara alternativ såsom Permakultur behöver kanske mer upplysning och/eller kanske fortbildning för att förbättra sina ”Naturintelligens”, enligt Howard Gardners teori om de multipla intelligenserna. Detta skulle gynna samhället därför att besluten som tas skulle vara mer hållbara i tid och rum. Se lite mer om naturintelligens här: http://www.multiplaintelligenser.se/naturklok.html

 

Om ni avslår min överklagande kan jag bara önska er lycka till med ert gamla sätt att tänka och agera. Men jag skulle vara tacksam om ni tipsar om detta ärende åtminstone till samhällskritiska program i massmedia såsom ”Uppdrag granskning” i SVT och ”Kalla fakta” i TV4. Just nu befinner jag mig fortfarande på en psykiatrisk avdelning i ett sjukhus där försöker jag återhämta mig efter allt som hänt med min mentalhälsa de senaste två månaderna. Annars skulle jag argumenterat mer. Jag hoppas att massmedia kan granska om bara jag eller fler behöver psykiatrisk vård.

Tack

Rafael Altez Calderon