Uppmuntrande Mass media uppmärksamhet för vår kamp.

Under agusti månad har vi fått en uppmuntrande massmedia uppmärksamhet t.ex detta (https://mitti.se/nyheter/peab-over-gerillaodlarna/)

Om man söker  i google  via meningen: "Kan inte lämna marken till industrier när det är klimatkris" kommer många träffar liksom följandehttp://www.atl.nu/lantbruk/pumpor-mot-peab/

Det finns flera nyheter som ni kan läsa i andra medier  Här: http://gulliga.se/index.php/nyheter/55-uppmaerksamhet-i-massmedia-har-bidragit-positivt-till-var-kamp

Trots legitimitet och folkstöd ingen bra respons från etablerade politiker och PEAB

 Vår kamp har fått positiva respons från bl.a. från Järvabor och gamla kunder till Akalla ekoodling och många människor från flera håll. Men den så kallade "socialistiska blocket" som har majoritet i Stockholm Stad säger ingenting.

Om vi tror att klimat frågan är en viktig fråga för mänskligheten och livet i vår planet undrar man Hur kan Höger Aliansen avveckla en fungerande ekologiska stadsodling (genom avhysning) och de som kallas sig för "Socialistiska blocket”  godkänner ett kontrakt som ger  PEAB att ta över Hästa gård?. Detta kan hända bara om vi lever i en dröm värd eller hela samhället är galet.

PEAB/Trafikkontoret(Goliat) driver ett lågintensivt krig mot Den GULLIGA folkrörelsen(David)

Vår odling behöver vatten för att våra plantor (pumpor, squash och potatis) ska överleva. Och våra aktivister  behöver, för att orka driva vår gerilla odling, drickvatten, lite elektricitet, ingång till vår odlings plats. Men Goliar har blockerat totalt vår  vattenkopplings plats och lagt en cementblock som väger minst 2 ton. De har köpplat bort vår elkoppling och blockerat bilingångarna till vår odlingsplats. Polisen har hotat för att ta bort vår tält och andra  information material(plakat, banderoller) som vi har på plats. Alltså vi behandlas som kriminella trots att vi gör allt för klimat omställning i samhället.

Trots allt våra aktivister har en hög kampmoral, med tanken på klimatkrisen och den hot som innebär för livet i vår planet, skulle behövas flera aktivister för att driva vidare kampen. Vi ger aldrig upp!

Rafael som har ett indianskt ursprung från Peru och sympatiserar med Ekosocialism som världsideologi, litar mer på de indianska shamaner(ekocentrister) än på politiker och religiösa ledare (som är antropocentristes). Därför att i praktiken vi upplever en västcivilisations kris.

Föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen(DGF) deltar  gärna i ”Climate marsch”

Vår förening som befinner sig i en hård kamp för klimatet vill vara med alla krafter som både pratar och gör aktiviteter för klimatet. Följande är texten för vårt flygblad i ”Climate marschen” , lördagen den 8 september:

Stadsodling för klimatet nu!!

Mitt i klimatkrisen har verksamheten vid Hästa gård, det enda stadsnära ekojordbruket i Stockholm, upphört och byggnaderna förfaller!

Vår förening, Den GULLIGA Folkrörelsen, drev 2013 en framgångsrik ”gerilla odling” i Hästa gård. I januari 2014 blev vi avhysta. Trots många namnunderskrifter för ekoodling och vårt uppskattade medborgarförslag om ekoenheter på Järvafältet har trafikkontoret, som ansvarar för Hästa Gård, sagt nej till våra initiativ. 

Vi har förgäves väntat i 4 år på att den nuvarande rödgröna regeringen ska stödja oss att återupprätta stadsodling på Järvafältet. Inga politiker har engagerat sig för vår stadsodling och Trafikkontoret har get kontraktet till ett byggföretag – PEAB – vars planer för området är okända för medborgarna. 

Stockholm behöver närodlade ekologiska grönsaker som alla kan ha råd med. Därför har vi bestämt att använda en bit mark för att ”gerilla odla” pumpor. 
   Nu behöver vi flera aktivister som hjälper till! 

Kom gärna till vår ”Pumpafestival”, Lördagen den 15 September från kl 12 i Hästa gård. 

Läs mer på www.gulliga.se  eller ring Rafael på 070-34 111 43