Lyckad klimataktion den 30 november  av EKO-Järva projekt

Trots kylan och oväder samlades några bestämda aktivister och utförde relevanta uppgifter för att förstärka EKO-Järvas markockupation i ”Hästa gård”. Vi arbetade bl.a. med förstärkning av vårt tält anpassat till vinterväder vilket blev avgörande för att tältet klarade, utan problem, stormen ”Alfrida”

Som alla vet protestaktionen, med tält och gerilla odling, kommer att fortsätta om PEAB och Stockholms Stad inte ändrar sig. Ledningen i EKO-Järva projektet håller på att kontakta och förhandla med ungdomsorganisationer för att förvandla kampen till en mer omfattande som angår boende i hela Stockholm Stad. 

Styrelsen ber om ekonomiskt hjälp till våra medlemar och sympatisörer

Ett problem som dök upp för vår kassa är en förlust av extra pengar (20 000 kr) som vår förening skulle få från Trafikverket. Det handlar om en redan avtalad ersättning, för en markyta av ca  två hundra kvadratmeter som Skanska använder för byggnationsarbete i Hjulsta ekoodlingsplats. Argumentationen från Trafikverket är att kommunen måste ersätta oss. Men kommunen säger att de inte har skyldighet att ersätta oss enligt det kontrakt som tecknades med Blå Vägen (vars område vi använder en del av).

Vi vill be alla våra medlemar förnya medlemskapet genom att fylla på vårt nya digitala formulär HÄR och att betala medlemsavgiften (100 kr) för 2019 och om möjligt hjälpa oss med en ekonomisk insats såsom en donation eller aktivt deltagande i vår studiecirklar eller lån till föreningen.

 

Vår förening har skapat Swish nummer från Nordea = 1231167832

 För att undvika krångliga administrationssätt har vi skaffat swish nummer från Nordea banken. Själva tillgången till swish kostar 500 kr och varje transaktion kostar 2 kr.

Alltså våra ekonomiska transaktioner kan bli lättare men alla som skickar till vår swish nummer bör skriva ett kort specificerande meddelande T.ex. medlemskap, donation och grönsaker.

Våra ekonomiska behov just nu är bl.a. betala lokalhyran, betala traktors reparations- kostnader och fröer till sommarens odling.

Vår förening har blivit medlem och hyresgäst i Järva Folkets Park på Eggeby gård

Vår förening blev kontaktad av den nya verksamhetschefen vid Järva Folkets Park på Eggeby gård, som läst om vår protestaktion i Hästa gård. Efter ett möte bestände vi att börja en samarbets-process med den nya administrationen i Järva Folkets Park. Föreningen har blivit medlem i Järva Folkets Park och sedan december 2018 hyr vi en lokal för våra kontorsarbeten och studiecirkelverksamhet i huvudbyggnaden på Eggeby Gård. Det finns eventuellt möjligheter att vi kan starta odlingsverksamhet där. Mer information om detta kommer senare.

Föreningen startar studiecirkels verksamhet 

Vi kommer att driva olika studiecirklar.  Hittills har vi planerat följande:

”Stadsodling som en möjlighet till omställning” (Inställt)

”Förenings demokrati” (Inställt)

”Vinter Latinamerika studier” (cirkelledare Oliver 073-6838096) pågår framgångsrikt.

”textilt återbruk” (Inställt)