Under den här perioden har inte hänt så mycket men styrelsen har haft en ganska jobbigt period med bl.a. pappers och administrativt arbete.

Styrelsen kallar till ett extramöte lördagen den 11 maj 2019

Hej mina gulliga vänner!

Efter en period av paus i våra aktiviteter är det dags att aktivera sig igen, inte minst inom stadsodling. Därför kallar jag till ett extramöte nu på lördag den 11 maj 2019 i Hjulstaekoodling (Allaktivitetshus) Kl: 15:00.

följande är                                mötets  dagordning:

  1. Information om olika aspekter som angår föreningen för DGF, såsom: ekonomi, EKO-Järva,  pågående aktiviteter.
  2.    Beslut om  årsmöte 2018 m.fl.
  3. Diskussion och beslut om Hjulsta-ekoodlings framtid.
  4. Bildande av en odlingsgrupp för odlingsår 2019
  5. Övriga frågor.

OBS!

Meddela gärna om du kommer för att räkna antal personer som kommer. vi vill veta  för att fixa en fika eller mat.

M gulliga hälsningar

Rafael (ordförande)

mobil 0046(0)70 3411143 rafael05@yahoo.com

 

Mark ockupation i Hästa gård pausas för tillfället.

 Mark ockupationen kan man räkna som en protestaktion som har varit framgångsrikt men det har inte uppnåt målet än.

 För att underlätta förhandlingar mellan aktivister för EKO-Järva och tjänstemän har vi pausat vår markockupation i Hästa gård.

Vår tält och alla våra greger finns lagrad i Hästa gård i en källare som gulliga har använt i drygt 10 år som extraförråd.

Vi är tacksamma till alla människor som har visat sympati och hjälp på olika sätt.

 Men vår aktivism för klimatet i Extintion-rebelion fortsätter individuellt .

 

Inbrott i Hjulsta eko-odling

Torsdagen den 21 mars 2019 har det varit inbrott i vår ”Allaktivitets hus” i Hjulsta eko-odling. Det som har försvunnit var en ganska ny fulfungerande trimmer och troligen flera saker som vi inte märkt än.  Troligen sprang tjuvarna ut skrämda, tack vore vår kassaskopp med larm.

Med denna gång har vår förening blev offer för inbrott den femte gången.Vi hoppas på att i framtiden hittar vi bättre ställe med säkerhet.

 

Föreningen ”Det gror i betongen” fick organisationsnummer.

Vår förening hamnade i en förvirrande läge under mars månad p.g.a felaktigheter  i vår redovisning till Skatteverket som gjorde att vår förening hamnade med skulder i Kronofogden. Detta orsakade att styrelsen för säkerhets skull skulle hjälpa Damir att grunda snabbt sin förening som var redan annonserat och godkänd i vårt årsmöte.

 I dagens läge har föreningen ”Det gror i betongen” fått organisationsnummer

Pågående studiecirkel verksamhet på ABF fortsätter framgångsrikt.

Svårigheter och förvirring i vår förenings styrelse har, den planerade studiecirkeln på ABF ”Vinter Latinamerika studier” (cirkelledare Oliver 073-6838096) pågått framgångsrikt. Vi har fått många besökare till alla tillfälle. Men den mest populär var när Hugo Blanco blev bjuden till vår studiecirkel möte fredagen den 15 mars Här är länken till några bilder på FB

Aktivister sätter i gång Odlingen i Hjulsta eko-odling.

I början av maj månad har Patricia, Gladys och Rafael satt i gång aktiviteter relaterad till vår verksamhet i Hjulsta eko-odling. Hittills har vi plockat jordartskockor, städat, skissat planeringen, börjat med förodling, m.fl.