Datum: lördagen den 29-februari-2020,

Tid: 13:30- 16:00

Plats: Husby träff- lilla rummet( nära T-Husby)

Hej mina gulliga medlemar och sympatisörer!  

Året som har gått har vi klarat oss bra med trots några problem och hinder så att vår förening kämpar vidare för ett rättvisare samhälle i harmoni med naturen.

Om man läser Nyheter i vår hemsida ( www.gulliga.se) kan man läsa många intressanta aktiviteter som har hänt under år 2019.


 Året började med svårigheter för föreningen p.g.a felaktigheter i vår kassörs deklaration till Skatteverket.  Vilket blev löst på tillfredställande sätt, så att vi har ett överskott på vår kassa på ca 8000 kr.

Markockupationen i Hästa gård som började juni-2018 fick vi pausa p.g.a. mindre engagemang och för att satsa mer på förhandlingar, som Damir föreslog, men hittills utan resultat.

Vi har drivit en lyckad odlingsverksamhet i Hjulsta ekoodling trots inbrott och andra hinder. Vi deltog i olika evenemang såsom odlingsfestival, Ortens odlarfest i Tensta; skördefester i vår odlingsplats i Hjulsta; deltagande på olika möten med organisationer; deltagande i protestaktioner för klimatet; med flera. Vår studiecirkelverksamhet i sammarbete med ABF blev också lyckad.

Men vi saknar fortfarande ett bra ställe att utveckla vår föreningsverksamhet. Men kampen, för att hitta ett bra ställe, kommer att fortsätta även i framtiden. Annars måste vi bli lite radikalare i kampen för klimatet, kanske.

Med gulliga hälsningar

Rafael 070-34 111 43

Ordförande