Vår hemsida www.gulliga.se var inte uppdaterat i den här perioden. Orsaken har varit Rafaels tidbrist för att uppdatera. Därför att engagemanget i stadsodlingen i hjulsta ekoodling och samtidigt demonstrationen för EKO-Järva projekt tar mycket kraft.

Våra sympatisörer vet att stadsodlingen i Hjulsta ekoodling har börjat med en ny fas. Vi kallar för ”gerilla odlingsfas”. Anledningen är att Blåvägen vägrar följa den ursprungliga muntliga överenskommelsen. Då bestämde vi att föreningen för DGF skulle stanna tills vi hittar ett bättre ställe. Föreningen har varit aktiv sökande av nya ställen t.ex i ”Hästa gård” och Sigtuna kommun, men vi har inte lyckats än. 

 Blåvägen för att försöka pressa oss att lämna platsen har kopplat bort vår elförsörjning, vilket saboterar säsongens aktiviteter och försäljning av ekogrönsaker. Som vi informerade tidigare är det föreningen för Den GULLIGA Folkrörelsen(DGF) och andra volontärer som driver Hjulsta ekoodling. Styrelsen i föreningen försöker förhandla med Ulla Maj(VD i Blåvägen) men om det inte ger ett resultat funderar vi på att ta striden med folkstöd.   

 Vi rekommenderar våra sympatisörer att handla de fina grönsakerna och stödja oss. Prisuppgifter och tider finns på hemsidan. Priserna är billigare än i andra affärer med ekologiska produkter. De detaljerade information kan läsas i hemsidan: hjulstaodling.gulliga.se

 Den andra engagemang av Rafael och andra aktivister från vår förening, som tog mycket kraft, var det som ”Grönt initiativ”(GI) har utfört en demonstration i ”Hästa gård” för EKO-Järva projekt. GI startade med 20-tal ungdomar sedan blev lite försvagad p.g.a. att ungdomarna troligen blev skrämd av Peab och Trafikkontorets (Stockholms Stads) antidemokratiska metoder. Men Rafael och andra sympatisörer har kämpat hårt och kommer att fortsätta kämpa för EKO-Järva projekt även i framtiden. Mer information kan man läsa i kampens hemsida: eko.raggi.se