Välkommen

 

OBS! följ meny uppe för att läsa  webbplatsen! vänster funkar inte bra.

Las mer om oss Här: http://www.gulliga.se/Dokument  

Massmedia börjar uppmärksamma protestaktionen i Hästa gård.

Markockupation i Hästa gård började framgångsrikt igår. 

Redan några dagar innan en ny lokalbaserad källa som heter "Järvanyhetsbyrån" ha publiserat följande artikel:

http://www.nyhetsbyranjarva.se/lat-jarvaborna-odla-ekologiskt-pa-jarvafaltet/

SVT som är en viktig referenskälla för lokala nyheter i stockholm, har publicerat både intervjuer och rapport från själva protestaktionen- Länken är följande:

https://www.svt.se/nyheter/lokalt/stockholm/gerillaodlare-intar-hasta-gard